เทรนด์สุขภาพ OPTIONS

เทรนด์สุขภาพ Options

เทรนด์สุขภาพ Options

Blog Article

ปีใหม่แต่ละปี ผู้คนต่างพากันตั้งเป้าหมายเพื่อสุขภาพของตัวเอง หลายคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มออกกำลังกายและใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี ซึ่งความตื่นเต้นนี้เกิดจากความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ และได้ลองใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือลองรูปแบบการออกกำลังกายใหม่ ๆ

เพราะผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น แต่การทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มักจะแลกมาด้วยรสชาติที่อร่อยน้อยลงกว่าปกติ ทำให้หลายคนต้องล้มเลิกการกินดีไป แน่นอนว่ายูนิลีเวอร์เข้าใจในเหตุผลนี้ดี เราจึงเจาะลึกเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมแชร์วิธีสร้างพฤติกรรมกินดี รับมือกับความท้าทายทางโภชนาการ ทั้งยังเสริมสร้างสุขภาพดีระยะยาวให้กับคนไทย

เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นครัวโลก "อุตสากรรมอาหาร" จึงถือเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเชื่อมโยงในเรื่องอาหารและสุขภาพ นโยบายของรัฐไทยและแผนการพัฒนาประเทศ มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในอุตสหากรรมเกษตร และ อุตสหากรรมอาหาร มากขึ้น    

บริษัท เอช เชม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

"ผู้บริโภคเริ่มมีการหาข้อมูล สะท้อนเป็นคำถามที่มาถึงเราซึ่งเริ่มลึกขึ้น กลายเป็นความท้าทายของผู้ให้บริการ และเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวม ที่คัดกรองคุณภาพของผู้ประกอบการด้วย”

“หากคนที่ศึกษาและรู้คุณค่าของโพรไบโอติกส์จะรู้ว่าคุ้มค่ามาก ยิงนกครั้งเดียวได้หลายตัว ลงทุนเรื่องนี้ครั้งเดียวแต่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น ภูมิต้านทาน ระบบประสาท การเผาผลาญ โรคอ้วน เบาหวาน จะมีพื้นฐานมาจากการปรับสมดุลลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้”

การจัดทำการบริหารความเสี่ยงเพื่อหาจุดที่เสี่ยงและเตรียมมาตรการการป้องกัน

ด้วยสภาพแวดล้อม และพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกันของคนแต่ละเจเนอเรชัน ทำให้แต่ละครอบครัวประสบกับความขัดแย้งทางความคิดในประเด็นต่าง ๆ เทรนด์สุขภาพ อย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่น การศึกษา การทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรัก ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้สามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวได้

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรม สบส. กล่าวว่าอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อและเป็นจุดดึงดูดนักลงทุน นักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การจะดึงต้นทุนในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพออกมาใช้อย่างมีศักยภาพ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ จะต้องไม่หยุดนิ่งพัฒนา แสวงหาองค์ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพให้สามารถตอบโจทย์ต่อแนวโน้มและความท้าทายของระบบสุขภาพไทย

“หากคนที่ศึกษาและรู้คุณค่าของโพรไบโอติกส์จะรู้ว่าคุ้มค่ามาก ยิงนกครั้งเดียวได้หลายตัว ลงทุนเรื่องนี้ครั้งเดียวแต่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น ภูมิต้านทาน ระบบประสาท การเผาผลาญ โรคอ้วน เบาหวาน จะมีพื้นฐานมาจากการปรับสมดุลลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้"

สภาพอากาศที่ร้อนระอุ และคลื่นความร้อนทั่วโลก กระตุ้นให้ผู้เดินทางมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพภูมิอากาศเย็นกว่าในชีวิตประจำวันที่เผชิญอยู่ เพื่อหาช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับคลายร้อน และความกังวล

มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและบูรณาการ แกนที่ทำให้เกิดความยั่งยืนฃ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ

หากกำลังสงสัยว่าตนเองหรือลูกหลานกำลังเสี่ยงติดพนันออนไลน์หรือไม่ อาจลองสังเกตจากสัญญาณง่าย ๆ ได้ ดังนี้

Report this page